ЯКІСТЬ ЗВУКУ

Виріб з високоякісним звуком добре сприймається покупцями, успішно продається і збільшує цінність бренду.

Споживачі вважають, що звук є основним показником загального рівня якості будь-яких виробів - від автомобілів до ручних інструментів і важкого машинного обладнання. Вироби неминуче випромінюють шум, проте йому часто можна надати відповідне звучання - прикладом може служити масивний приглушений удар двері, що закривається, дорогого автомобіля. Іноді звук навіть бажаний - наприклад, мотоцикл з потужним, вібруючим мотором має шанс сподобається покупцеві. Виріб з високоякісним звуком добре сприймається покупцями, успішно продається і збільшує цінність бренду.

Більше ніж рівні звуку

Проектування вироби з урахуванням якості звуку - складне завдання, оскільки "бажана" якість звуку визначається тим, як ми сприймаємо його за допомогою вух і мозку. Наприклад, вимірювання частотної характеристики звуку описує його тембр, але не фізичні і когнітивні процеси, які відбуваються в наших вухах і мозку. Проте, ці процеси впливають на наше суб'єктивне сприйняття звуку. Для того, щоб поставити перед проектувальниками чіткі цілі, що визначають загальну картину, і забезпечити ефективність звукового інжинірингу, необхідні кількісні показники якості звуку.

Об'єктивна і суб'єктивна якість звуку

Люди сприймають деякі звуки простіше, ніж інші, тому в метрики якості звуку слід включити такий вагомий показник якості звуку, як Гучність Цвікера  (Zwicker Loudness). Зрештою, лише людське вухо може визначити, чи добре звучить виріб, а, отже, суб'єктивні випробування очікувань покупців грають важливу роль при визначенні прийнятної якості звуку. Групове тестування дозволяє слухачам класифікувати звуки та кількісно оцінювати їх за якісними показниками (метриками) якості звуку, наприклад, шорсткість. Аналітичне програмне забезпечення перетворює ці оцінки в об'єктивні значення, які інженери можуть використовувати як цільові показники (наприклад, амплітудно-частотну характеристику). Цю методологію можна використовувати в процесі розробки виробу для оцінки змін, що вносяться до його конструкції.

Інтерактивна оцінка якості звуку

Дослідження показують, що звук грає головну роль в сприйнятті якості виробу споживачами. В автомобільній галузі якості звуку приділяється особлива увага протягом декількох десятиліть; на сьогоднішній день забезпечення високоякісного звуку є важливим завданням і для виробників споживчих пристроїв, офісної техніки, електроінструментів, суднового обладнання, будівельних всюдиходів, сільськогосподарської техніки та іншої продукції. Щоб досягти необхідної якості звуку, недостатньо просто провести вимірювання і констатувати, що виріб звучить "надто голосно". Необхідно визначити основні характеристики звуку, які співвідносяться з його сприйняттям споживачами, за допомогою спеціальних інструментів. Ці інструменти повинні виявляти конструктивні особливості виробу, які необхідно переробляти для виключення дратівливих звуків і збереження звуків, які приємні для слуху. Ці інструменти входять в набір програмних продуктів компанії Brüel & Kjær для забезпечення якості звуку автомобіля.

Пропоноване рішення

Програмне забезпечення компанії Brüel & Kjær для забезпечення якості звуку автомобіля включає в себе інструменти для запису, аналізу, сприйняття на слух, дослідження і синтезу звуків. Ці інструменти дозволяють задавати об'єктивні і досяжні показники якості виробів в термінах інжинірингу. Незважаючи на свою назву, це програмне забезпечення може бути застосовано не тільки до автомобілів; його можна використовувати в будь-якій галузі. Пакет для забезпечення якості звуку автомобіля BZ-6047 включає в себе чотири модуля з інструментами для діагностики проблем з якістю звуку і визначення його бажаних цільових показників.

 

СУПУТНЯ ПРОДУКЦІЯ:

-> BZ-6047 - Automotive vehicle sound quality software (Програмне забезпечення визначення якості звуку автомобіля)

 

Метрики якості звуку

Метрики (показники) якості звуку є надійним інструментом інжинірингу звуку і вібрації. Вони не просто кількісно характеризують рівні звукового тиску, а прогнозують реакцію людини на звукові стимули і є об'єктивною мірою сприйняття якості звуку. В психоакустиці використовується велика кількість метрик, що відображають аспекти сприйняття різних видів звуку людиною. Деякі з цих метрик стандартизовані такими організаціями, як ISO (International Organization for Standardization, міжнародна організація з стандартизації), ANSI (American National Standards Institute, американський національний інститут стандартів) і DIN (Deutsches Institut für Normung, німецький інститут нормування) з метою їх однакового використання постачальниками вимірювального акустичного обладнання.

Пропоноване рішення

До складу BK Connect Sound Quality Metrics типу 8405-G входять найбільш поширені метрики на сьогоднішній день. Sound Quality Metrics дає можливість аналізувати звук за допомогою набору метрик, які з високою точністю відповідають його сприйняттю людиною: гучність, шорсткість, різкість і тональне забарвлення, тим самим дозволяючи об'єктивно оцінювати звук. Редагування і відтворення звуку дає можливість визначати ефект його зміни, а також суб'єктивно оцінювати і порівнювати звук. Більшість цих метрик відповідають стандартам, а нестандартні метрики - реалізуються відповідно до широко прийнятих методів у загальнодоступному доступі. Ці метрики пройшли ретельну перевірку з використанням широко поширених стимулів з відомими результатами. При проектуванні з урахуванням якості звуку тип 8405-G можна використовувати спільно з BK Connect Обробка даних (розширена) типу 8404 для бінаурального відтворення аудіо, швидкого відображення спектрограми і інтерактивної фільтрації. Крім того, BK Connect Time Recorder (цифровий магнітофон) може використовуватися для отримання даних для аналізу якості звуку.

СУПУТНЯ ПРОДУКЦІЯ:

-> Type 8405-G – BK Connect Sound Quality Metrics (Тип 8405-G - BK Connect метрики якості звуку на сайті Brüel & Kjær)

-> Type 8402 – BK Connect Time Data Recorder (Тип 8402 - BK Connect - цифровий магнітофон на сайті Brüel & Kjær)

 

Повернутися у розділ Застосунки =>